got15Tropimy ślady polskich rodów: Sapiehów, Radziwiłłów, Paców, Massalskich, Tyszkiewiczów. Poznajemy dawną historię Litwy: króla Mendoga i wielkich książąt Witolda i Olgierda. Podążamy szlakiem Mickiewicza i Słowackiego. Nie bacząc na deszcz, zimno i inne przeciwności. A teraz każdy z naszej grupy wie, co to jest BANDALOR!

 

 

 

 

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo