TERMINARZ I ZASADY PRZYJĘCIA DO KLASY 7

Informacje

dla uczniów klas szóstych i ich rodziców, zainteresowanych nauką w klasie 7

Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin z oddziałami gimnazjalnymi

od 1 września 2019 r.

 

Informacje ogólne

1.W roku szkolnym 2019/20 utworzymy dwie klasy 7.

2.Klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin będą miały zajęcia w lokalu przy ul. Wąwozowej 28 na Kabatach (w filii naszej szkoły) – do czasu uzyskania nowej siedziby dla szkoły.

3.Wychowawcami i nauczycielami przedmiotów w klasach 7 i 8 będą w pierwszej kolejności nauczyciele wygaszanego gimnazjum.

4.Zespół nauczycieli klas 7 i 8 będzie wykorzystywał w pracy sprawdzone w gimnazjum pomysły dydaktyczne
i wychowawcze, w tym: warsztaty i koła zainteresowań, edukację artystyczną według autorskiego programu pani Dagny Sadkowskiej, autorski program wycieczek i wyjazdów naukowych, współpraca z anglojęzycznymi studentami z AIESEC, program rekolekcji i ewangelizacji dla uczniów.

5.Zajęcia wychowania fizycznego będą prowadzone w Arenie Ursynów oraz na basenie ośrodka przy ul. Wilczy Dół i w sali fitness w okolicach szkoły.

 

Postępowanie kwalifikacyjne dla uczniów klas szóstych

Celem postępowania kwalifikacyjnego jest przygotowanie się nauczycieli do pracy z nową grupą uczniów: rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i wychowawczych, wybranie najskuteczniejszych metod pracy dydaktycznej
i pedagogicznej w oparciu o nowy program nauczania i podręczniki.

Nauczyciele chcą również poznać Rodziców i uzgodnić z nimi zasady współpracy,
z uwzględnieniem katolickiego charakteru szkoły, w oparciu o obowiązujące dokumenty
i zwyczaje.

 

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego

1.Rozmowa z uczniem klasy szóstej, przeprowadzona przez zespół nauczycieli, w tym wychowawców klasy 7. Na rozmowę uczeń przynosi wykaz ocen na 1. semestr klasy szóstej wraz z oceną z zachowania, świadectwo z klasy piątej oraz informacje dotyczące konkursów wiedzy, zawodów sportowych i innych zaświadczeń mówiących o sukcesach i zainteresowaniach ucznia.

 

2.Rozmowa z rodzicami ucznia: jej celem jest potwierdzenie woli współpracy z zespołem nauczycieli w szkole katolickiej, omówienie zasad współpracy Rodziców ze szkołą oraz najistotniejszych dla społeczności szkolnej dokumentów.

 

3.Rodzice uczniów klas szóstych ze szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin, zainteresowani kontynuacją współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 Przymierza Rodzin, podpisują aneks do Umowy o naukę szkolną do dnia 22 marca 2019 r.

 

4.Niepodpisanie Aneksu do umowy o naukę szkolną do dnia określonego w punkcie 3 uznamy za brak woli kontynuacji współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 Przymierza Rodzin. W takim przypadku dyrektor szkoły wypowie do dnia 31 marca 2019 r. zawartą umowę o naukę szkolną, która rozwiąże się z dniem
31 sierpnia 2019 r.

 

5.Rodzice uczniów klas szóstych, którzy nie są wychowankami Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin, będą mogli podpisać Umowę o naukę szkolną na rok szkolny 2019/20 i 2020/21 i wpłacić wpisowe wysokości 800 zł po 31 marca 2019 r., o ile w klasach 7 będą wolne miejsca.

 

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego

1.Rozmowy z uczniami i rodzicami                                                       1 marca – 16 marca

 

2.Zwrot podpisanych Aneksów wraz z innymi dokumentami do sekretariatu szkoły przez Rodzicówuczniów klasy szóstej SP Przymierza Rodzin nr 2                                                                                                                                                                                                                                         do 22 marca

 

3.Zwrot podpisanej Umowy wraz z innymi dokumentami oraz wpłata wpisowego przez Rodziców uczniów klas szóstych, którzy nie są wychowankami SP Przymierza Rodzin nr 2                                                                                                                                                       po 31 marca, w terminie wyznaczonym przez szkołę 

 

4. Rozmowy z rodzicami i uczniami, którzy nie są wychowankami SP Przymierza Rodzin nr 2, o ile w klasach 7 będą wolne miejsca                                                                                            po 31 marca

 

Dokumenty, które przekażemy Rodzicom w czasie rozmów, a Rodzice dostarczą je podpisane w wyznaczonym terminie:

  • Aneks do umowy/umowa o naukę szkolną w dwóch egzemplarzach
  • Kwestionariusz z danymi osobowymi
  • Bezpieczeństwo i profilaktyka uzależnień

Barbara Mrzygłód – Labińska

Marzanna Rymsza - Leociak

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo