ostatniNa zakończeniu roku szkolnego ostatniego rocznika gimnazjalistów Rodzice odczytali taki wzruszający list:

"My, rodzice absolwentów Gimnazjum nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego chcemy serdecznie podziękować kochanym Wychowawcom, Nauczycielom i Dyrekcji szkoły. Podziękować Wam za trud i znój wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych Wam dzieci w duchu wiary w Boga, miłości do Ojczyzny i odpowiedzialności za przyszłość. Wdzięczni jesteśmy, że nie tylko nauczaliście, ale przede wszystkim pomagaliście naszym pociechom odnaleźć w sobie to co najlepsze i siebie samych. Dziękujemy za udzielone odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtowały ich umysły i serca,a nade wszystko za Wasze przykłady życia. Za to, że byliście dla nich autentycznymi i wiarygodnymi przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce i burzliwych poszukiwaniach prawdziwych wartości i własnej tożsamości. Że służyliście pomocą w budowie fundamentów pod ich przyszłe życie. Nie byłoby to możliwe gdyby nie Wasze podejście do zawodu nauczyciela- wychowawcy – jako misji, powołania, pasji i kochanego „obowiązku”!

Tylko w ten sposób możliwe było zbudowanie takiego cudownego klimatu domu – klimatu radości i dobroci. Dziękujemy za uśmiech, serdeczność i okazywane ciepło każdego dnia. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim Nauczycielom za stworzony klimat i roztoczoną aurę, Wychowawcom za rodzicielską opiekę, a Pani Dyrektor za budowę takiego domu i opiekę nad tym Bożym przybytkiem. Życzymy Wam abyście nigdy nie tracili wiary w to, że Wasz wysiłek przynosi owoce. Radość w życiu nauczyciela-wychowawcy jest radością trudną, a praca, którą wykonujecie przypomina trud siewcy. Ciągle musicie dawać, „siać”, nie czekając na wdzięczność, nie mając często możliwości oglądania owoców swojego wysiłku. Życzymy Wam Kochani wszelkiej pomyślności, wiele wytrwałości oraz spełnienia wszystkich zamierzeń i planów w pracy pedagogicznej i w życiu osobistym. Otaczamy Was naszą modlitwą za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II - naszego nauczyciela i wychowawcy. Niech Ta Boża Moc będzie z Wami!

Rodzice absolwentów kl. III, rocznik 2016-2019"

Bardzo dziękujemy za tak przejmujące słowa. I zamieszczamy zdjęcie ostatnich naszych gimnazjalistów...

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo