Zanim na lekcjach polskiego przystąpiliśmy do poznania świata mitów greckich, 10 września poszliśmy z klasą na lekcję  do Muzeum Narodowego. Okazało się, że opowieści o bogach i herosach, to nie tylko element kultury antycznej, który chętnie lub niechętnie poznajemy ze zbiorów Jana Parandowskiego, czy Wandy Markowskiej. Mity były natchnieniem da twórców w późniejszych epokach. Obejrzeliśmy malarskie i rzeźbiarskie przedstawienia historii m.in. Afrodyty i Aresa oraz Apolla i Marsjasza. Twórcy renesansowi, barokowi i klasycystyczni chętnie i w rozmaity sposób sięgali do motywów mitologicznych. Okazuje się, że, trzeba znać mitologię po to, by poznawać kulturę  nawet z XX w. Pod koniec wystawy obejrzeliśmy bowiem bardzo oryginalny obraz Jacka Malczewskiego prezentujący małą dziewczynkę z polskiej wsi i bawiącego się obok niej fauna.

 

Myślę, że była to interesująca i owocna lekcja muzealna.

 

Bogdan Białek IB

 

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo