KONKURS FOTOGRAFICZNY

Październik 2013 

ZATRZYMAĆ TO, CO ULOTNE

  1. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 2 Przymierza Rodzin
  2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół Przymierza Rodzin, oraz ursynowskich szkół podstawowych i gimnazjów publicznych
    i niepublicznych.
  3. Konkurs dotyczy zdjęć w dwóch kategoriach:

          a. Zdjęcie pojedyncze

          b. Seria.

     4. Do konkursu przyjmowane są odbitki fotograficzne w formatach 30 x 40 lub większe. Mniejsze formaty zdjęć nie będą oceniane.  Jednocześnie należy dostarczyć wersję elektroniczną fotografii w formacie JPG.

     5. Każdy uczestnik konkursu może przysłaćtrzy prace w poszczególnych kategoriach.

     6. Seria zdjęć traktowana jest jako jedna praca.

     7. Prace należy przesłać8 października 2013 roku na adres:

Gimnazjum nr 2 Przymierza Rodzin

Ul. Wąwozowa 28

02-796 Warszawa

     8. Rozstrzygnięcie konkursu podczas pikniku szkolnego w gmachu Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin

     9. Prace oceniane będą przez komisję w składzie:

Marcin Gromnicki- członek zarządu Stowarzyszenia Przymierza Rodzin

Maciej Belina-Brzozowski- fotograf

Marzanna Rymsza- Leociak- dyrektor SP i Ginazjum nr 2 Przymierza Rodzin

Bartosz Bremer - artysta plastyk

Agnieszka Masna

Katarzyna Maleszak

     10. Nagrody będą przyznawane w poszczególnych kategoriach.

     11. Jury zastrzega sobie możliwość przyznania Grand Prix.

     12. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

     13. Wszyscy uczestnicy konkursu spośród uczniów Gimnazjum nr 2 PR otrzymają punkty dodatnie zgodnie z regulaminem oceniania.

     14. Prace dopuszczone do konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie.

     15. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza zgodę na ich sprzedaż podczas pikniku szkolnego
i wystawianie zdjęć na wystawach fotograficznych, organizowanych przez Gimnazjum.

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo