W poniedziałek, 17 marca 2014 klasa druga uczestniczyła w warsztatach chemicznych z krystalografii na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Uczniowie badali zachowania kryształów jonowych wobec wody. Zachowanie kryształów hydratu (czyli soli uwodnionych o budowie krystalicznej) oraz jodu przy ogrzewaniu, a także efektów energetycznych towarzyszącym rozpuszczaniu krystalicznej soli w wodzie.

      Czego dowiedli uczniowie? Że jodek potasu dysocjuje pod wpływem wody, azotan (V) srebra również, jony srebra łączą się z anionami jodkowymi i wytrąca się osad AgI barwy żółtej, a rozpuszczanie KNO3 w wodzie jest procesem endotermicznym, co oznacza iż następuje obniżenie temperatury. 

 

Jerzy Traczyński


 

 

 

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo