W naszym Gimnazjum nietypowo obchodziliśmy Święto Niepodległości. Uczniowie  w małych pięcioosobowych grupach poszli do różnych instytucji, które robią coś dobrego dla Polski i Polaków. Miejsca przez nas wybrane nie zawsze były oczywiste i "na pierwszy rzut oka" nie wszystkie kojarzyły się z patriotyzmem. Poznaliśmy Bank Żywności, Fundację św. Jana Jerozolimskiego, jadłodajnię Kisz-Misz, Academię Iuris, Fundację Kapucyńską, "Wolne Lektury", Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundację na Rzecz Utrzymania Spuścizny po Stefanie Żeromskim, "Masę Krytyczną", Ukraiński Nowy Świat, Siostry Franciszkanki Maryi pracujące na misjach. 

Wszędzie  poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytania:
1. Na czym polega działalność danej organizacji?
2. Dlaczego ktoś angażuje się w dane działania? Co mu to daje?
3. Czy ta praca związana jest z pracą na rzecz Polski, Polaków? Czy można określić to działaniem patriotycznym?

Ze wszystkich spotkań zostaną spisane relacje i wydana książeczka z opisem wszystkich poznanych przez nas instytucji.

Z okazji Święta postanowiliśmy też zrobić coś dobrego dla innych. Zebraliśmy trzy torby czystych zeszytów, które przekazaliśmy potrzebującym praskim dzieciom.

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo