TERMINARZ I ZASADY PRZYJĘCIA DO KLASY 7

Informacje

dla uczniów klas szóstych i ich rodziców, zainteresowanych nauką w klasie 7

Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin z oddziałami gimnazjalnymi

od 1 września 2018 r.

 

Informacje ogólne

1.W roku szkolnym 2018/19 utworzymy jedną klasę 7.

2.Klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin z oddziałami gimnazjalnymi będą miały zajęcia w lokalu przy ul. Wąwozowej 28 na Kabatach (w filii naszej szkoły) – do czasu uzyskania nowej siedziby dla szkoły.

3.Wychowawcami i nauczycielami przedmiotów w klasach 7 i 8 będą w pierwszej kolejności nauczyciele wygaszanego gimnazjum.

4.Zespół nauczycieli klas 7 i 8 będzie wykorzystywał w pracy sprawdzone w gimnazjum pomysły dydaktyczne i wychowawcze, w tym: warsztaty i koła zainteresowań, edukację artystyczną według autorskiego programu pani Dagny Sadkowskiej, autorski program wycieczek i wyjazdów naukowych, współpraca z anglojęzycznymi studentami z AIESEC, program rekolekcji i ewangelizacji dla uczniów.

5.Zajęcia wychowania fizycznego będą prowadzone w Arenie Ursynów oraz na basenie ośrodka przy ul. Wilczy Dół i w sali fitness w okolicach szkoły.

 

Postępowanie kwalifikacyjne dla uczniów klas szóstych

Celem postępowania kwalifikacyjnego jest przygotowanie się nauczycieli do pracy z nową grupą uczniów: rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i wychowawczych, wybranie najskuteczniejszych metod pracy dydaktycznej i pedagogicznej w oparciu o nowy program nauczania i podręczniki.

Nauczyciele chcą również poznać Rodziców i uzgodnić z nimi zasady współpracy, z uwzględnieniem katolickiego charakteru szkoły, w oparciu o obowiązujące dokumenty i zwyczaje.

 

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego

 1.Rozmowa z uczniem klasy szóstej, przeprowadzona przez zespół nauczycieli, w tym wychowawców klasy 7. Na rozmowę uczeń przynosi wykaz ocen na 1. semestr klasy szóstej wraz z oceną z zachowania, świadectwo z klasy piątej oraz informacje dotyczące konkursów wiedzy, zawodów sportowych i innych zaświadczeń mówiących o sukcesach i zainteresowaniach ucznia.

2.Rozmowa z rodzicami ucznia: jej celem jest potwierdzenie woli współpracy z zespołem nauczycieli w szkole katolickiej, omówienie zasad współpracy Rodziców ze szkołą oraz najistotniejszych dla społeczności szkolnej dokumentów.

3.Rodzice uczniów klas szóstych ze szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin, zainteresowani kontynuacją współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 Przymierza Rodzin z oddziałami gimnazjalnymi, podpisują aneks do Umowy o naukę szkolną oraz wpłacają „z góry” czesne za wrzesień 2018 r. do dnia 12 kwietnia 2018 r. na konto szkoły podstawowej.

4.Niepodpisanie Aneksu do umowy o naukę szkolną oraz brak wpłaty czesnego za wrzesień 2018 r. do dnia określonego w punkcie 3 uznamy za brak woli kontynuacji współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 Przymierza Rodzin z oddziałami gimnazjalnymi. W takim przypadku dyrektor szkoły wypowie do dnia 20 kwietnia 2018 r. zawartą umowę o naukę szkolną, która rozwiąże się z dniem 31 sierpnia 2018 r.

5.Rodzice uczniów klas szóstych, którzy nie są wychowankami Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin, będą mogli podpisać Umowę o naukę szkolną na rok szkolny 2018/19 i 2019/20 i wpłacić wpisowe wysokości 800 zł po 20 kwietnia 2018 r., o ile w klasie 7 będą wolne miejsca.

 

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego

1.Rozmowy z uczniami i rodzicami                          2 marca – 24 marca

2.Zwrot podpisanych Aneksów wraz z innymi dokumentami do sekretariatu szkoły oraz wpłata czesnego za wrzesień 2017 r. przez Rodziców uczniów klasy szóstej SP Przymierza Rodzin nr 2                                                                                                                         do 12 kwietnia     

3.Zwrot podpisanej Umowy wraz z innymi dokumentami oraz wpłata wpisowego przez Rodziców uczniów klas szóstych, którzy nie są wychowankami SP Przymierza Rodzin nr 2                                                                                                                                               23 – 27 kwietnia                                                    

 

 

Dokumenty, które przekażemy Rodzicom w czasie rozmów, a Rodzice dostarczą je podpisane wraz z Aneksem do umowy / Umową w wyznaczonym terminie:

  • Zasady współpracy Rodziców ze szkołą
  • Katolicki charakter szkoły
  • Wizerunek Ucznia Szkoły Przymierza Rodzin (główny cel wychowawczy)
  • Bezpieczeństwo i profilaktyka uzależnień

 

 

Barbara Mrzygłód – Labińska

Marzanna Rymsza - Leociak

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo