Koło Varsavianistyczne na Cmentarzu Żydowskim

zydzi1W pierwszym półroczu roku szkolnego Koło będzie uczestnikiem programu Szkoła Dialogu. Na pierwszych zajęciach poznawaliśmy historię Żydów warszawskich spacerując po cmentarzu na ul Okopowej. Oglądaliśmy macewy, ohele, obeliski, sarkofagi i mauzoleum. Zastanawialiśmy się co oznaczają symbole umieszczone na nagrobkach. Poznawialiśmy życiorysy słynnych osób pochowanych na tej nekropoli. Mimo zimna obie grupy wykonały wszystkie swoje zadania.


 

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo