Rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej

Rekrutacja do klas  pierwszych trwa.
Zapraszamy osoby zainteresowane kształceniem dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły tel. 22 845 17 42.

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo