Nasza szkoła powstała z połączenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 Przymierza Rodzin. Na ulicy Wąwozowej 28 na Kabatach uczą się klasy siódma, dwie ósme oraz trzecia klasa gimnazjalna.

 

Jesteśmy z założenia kameralną szkołą, realizujemy ciekawy program dydaktyczny i wychowawczy oraz wiele projektów, w które mogą angażować się zarówno uczniowie, jak i rodzice.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PODJĘCIA NAUKI W NASZEJ SZKOLE

Zapewniamy wysoki poziom nauczania, dobrą i skuteczną kadrę nauczycielską oraz moc atrakcji, jakie może nieść ze sobą dobra szkoła. 

OFERTA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. Jana Twardowskiego Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI - FILIA NA KABATACH

• • • Wychowanie

 • Kameralna, niewielka szkoła pozwalająca na indywidualne podejście oraz poświęcenie uczniom
  i rodzicom należytej uwagi.
 • Wyjazdowe rekolekcje adwentowe i wielkopostne, udział w życiu Kościoła.
 • Wsparcie wychowawcze udzielane przez szkołę, również pomoc Psychologa Szkolnego.
 • Przyjazna uczniowi i wychowawcza atmosfera budowana przez nauczycieli.
 • Przejrzyste kryteria oceniania zachowania.
 • Opieka duszpasterska, sprawowana przez oo. Dominikanów ze Służewia.

• • • Edukacja 

 • Rozszerzony program nauczania niektórych przedmiotów. 
 • Wysoki poziom nauczania, dobra kadra przygotowana pedagogicznie i merytorycznie.
 • 4 godziny lekcyjne zajęć z języka angielskiego tygodniowo, w podziale na grupy dostosowane do poziomu uczniów
 • 3 godziny lekcyjne drugiego języka obcego - do wyboru niemieckiego lub francuskiego.
 • Pomoc w przygotowaniu do egzaminu First Certificate (dla chętnych).
 • Możliwość poznania języka i kultury innych krajów podczas zajęć z wolontariuszami z międzynarodowej organizacji AIESEC i na wyjazdach językowych.
 • Pracownia informatyczna, tablica multimedialna, dostęp do Internetu i rzutnika w każdej klasie.
 • Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze dla uczniów z opiniami z poradni pedagogiczno-psychologicznej.
 • Konsultacje indywidualne z nauczycielami dla uczniów zainteresowanych udziałem w olimpiadach
  i konkursach przedmiotowych oraz dla uczniów z trudnościami w nauce.
 • Edukacja artystyczna realizowana w formie Tygodnia Teatralnego, kiedy każda klasa na podstawie tekstu literackiego (wiersza, przypowieści biblijnej, cytatu) tworzy cały spektakl.
 • Edukacja dla bezpieczeństwa realizowana blokowo z kursem pomocy przedlekarskiej.
 • Unikatowe, autorskie zajęcia z muzyki prowadzone poza szkołą w ciekawych i prestiżowych miejscach związanych z kulturą i sztuką (dotychczas w Zachęcie i Nowym Teatrze). 

• • • Środowisko 

 • Przyjazna i koleżeńska atmosfera wśród uczniów.
 • Możliwość pracy w Samorządzie Uczniowskim, działań wolontariackich, udziału w grupach Przymierza Rodzin i KIK. 

• • • Wychowanie fizyczne, turystyka

 • Zajęcia wychowania fizycznego organizowane w ursynowskiej hali sportowej (ul. Pileckiego), na siłowni i w fitness-klubie oraz na basenie (Wilczy Dół). Przy sprzyjającej pogodzie organizujemy zajęcia na lodowisku i w Lesie Kabackim.
 • Imprezy turystyczne i sportowe tradycyjne w naszej szkole: spływ kajakowy (w klasie siódmej) i przyrodniczy obóz naukowy w Machnaczu (w klasie ósmej), dla chętnych - Zimowe Igrzyska Szkół Niepublicznych, koło turystyczne.
 • Autorski program jesiennych i wiosennych szkół wyjazdowych.

• • • Zajęcia pozalekcyjne

 • Oferta zajęć pozalekcyjnych: warsztaty przygotowujące do profilowanych klas w liceach (np. historyczny, matematyczny, chemiczny).                  
 • Organizowanie stoiska na Pikniku Naukowym Polskiego Radia i CN Kopernik.
 • Możliwość uczestniczenia w szkolnych wieczorach filmowych i Klubie Łazików Teatralnych.
 • SKS

• • • Dla rodziców  

 • Regularne spotkania z nauczycielami, omawianie postępów dzieci i wspólne rozwiązywanie problemów.
 • Uczestnictwo w pracach Rady Szkoły, która ma realny wpływ na kształt i działanie szkoły.
 • Udział w dorocznym Balu Przymierza Rodzin na Politechnice, Pikniku u Zanussich, aukcji dzieł sztuki 
  i innych imprezach środowiskowych.
 • Współorganizowanie dorocznego pikniku szkolnego, udział w imprezach rodzinnych szkoły, takich jak kolędowanie, Rajd Rowerowy.
 • Librus – dziennik elektroniczny, umożliwiający stały kontakt pomiędzy rodzicami i nauczycielami oraz uczniami w sprawach naukowych, wychowawczych, organizacyjnych.

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin

Informacja ze strony STOWARZYSZENIA PRZYMIERZE RODZIN

Organizacja Pożytku Publicznego

Podstawowy cel działalności:

    Pomoc rodzicom w wychowaniu ich dzieci w duchu nauki Kościoła, aby wyrosły one na dobrych chrześcijan i obywateli. Największe osiągnięcie: I miejsce ex aequo w Konkursie Pro Publico Bono na najlepszą inicjatywę obywatelską dziesięciolecia 1989-1999. Patronem Przymierza Rodzin jest błogosławiony Edmund Bojanowski.

     Działalność Stowarzyszenia skierowana jest głównie do rodzin katolickich, ale w szeregach jego członków znajdują się też ludzie innych wyznań oraz niewierzący.
 Praca Przymierza Rodzin odbywa się przede wszystkim w grupach rówieśniczych dziecięcych i młodzieżowych, grupach rodziców i grupach rodzin, zorganizowanych w Terenowych Ośrodkach Przymierza Rodzin przy parafiach. Obecnie funkcjonuje ok. 13 ośrodków, skupiających ok. 1000 osób, w Warszawie, Rawie Mazowieckiej, Garwolinie, Kutnie i Pruszczu Gdańskim.
     Grupy dziecięce i młodzieżowe (ok. 500 osób w 20 grupach) prowadzone są w dużej mierze według metody harcerskiej. Program wychowawczy ma na celu rozwój dzieci pod względem duchowym, intelektualnym i fizycznym. Wychowawcami są młodzi ludzie, przeważnie studenci, a pomocnicy wychowawców rekrutują się spośród młodzieży szkół średnich. Cała kadra wychowawcza (ok. 80 osób w skali Stowarzyszenia) pracuje ochotniczo. W celu podniesienia poziomu umiejętności wychowawczych kadry organizuje się kursy, szkolenia i seminaria. Rocznie przez kursy dla wychowawców i pomocników przechodzi ok. 50 młodych ludzi.
     Przymierze Rodzin stawia sobie także za cel działalność oświatową i kulturalną. Obecnie Stowarzyszenie prowadzi 3 szkoły podstawowe, 4 gimnazja, 2 licea ogólnokształcące, 1 Szkołę Wyższą, 3 świetlice środowiskowe i 1 przedszkole. Dzięki inicjatywie środowiska miejscowego w 1996 roku zostało założone Katolickie Liceum Ogólnokształcące Przymierza Rodzin w Garwolinie , a w 2006 roku Gimnazjum.
     W roku 1997 rozpoczęła działalność Szkoła Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum) na Ursynowie, w budynku wzniesionym od podstaw przez Stowarzyszenie. W 2001 roku dołączyła do niej Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, kształcąca przyszłych nauczycieli na trzyletnich studiach licencjackich (dziennych i zaocznych) oraz prowadząca studia podyplomowe. Wiosną roku 2003, na życzenie nauczycieli i rodziców, do szkół Przymierza Rodzin dołączyła Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 2 na Mokotowie, tzw. "Biedronki". Również w roku 2003 rozpoczęła działalność Szkoła Przymierza Rodzin nr 3 im. Ks. Jerzego Popiełuszki (szkoła podstawowa i gimnazjum) na Bielanach. Świetlice środowiskowe prowadzone są obecnie w Rawie Mazowieckiej, Kutnie i w Ursusie. Szkoła Wyższa organizuje kursy dla kierowników świetlic.

Informacje podstawowe:

 • Rok powstania: 1983
 • Data rejestracji: 31.10.1990
 • Data uzyskania statusu OPP: 24.11.2004
 • Obszar działalności Stowarzyszenia: Rzeczpospolita Polska.
 • Siedziba: ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa, tel./fax. 625-51-05, 621-29-33
 • sekretariat@przymierze.org.pl
 • Konto bankowe: PEKAO SA o. w Warszawie 58 1240 6218 1111 0000 4617 0420

ks. Jan Twardowski

Ksiądz Jan od Biedronkiksiadz10a

Moim symbolem jest biedronka (boża krówka).

Jeszcze w seminarium napisałem wiersz "Modlitwa do świętego Jana od Krzyża":

 

Święty Janie od Krzyża, kiedy pełnia lata
i derkacz się odezwał, głuchy odgłos łąki, 
owieczka dzwonkiem beczy, przepiórka szeleści,
rzuć mi malwę i nazwij Janem od Biedronki.

Lubię to stworzenie, gdyż jest wesołe, ma kropki i jest dowcipne.

 

Do albumu
Pisać wiersz niczyj dla wszystkich
jak zabawny byczek co podchodzi z bliska
być biedronką co uklękła w słońcu
Bez adresu imienia nazwiska.

 

 

W pisaniu potrzebna jest pokora. Ja uważam, że pokora własnej miary. Stąd – Jan od Biedronki.
W moich wierszach przyroda jest jakby osobnym bohaterem. I chyba w pełni na to zasługuje. Zawsze staram się wydobywać z pamięci nazwy roślin, kwiatów, drzew, zwierząt i otaczać je troską. Pragnę przypominać, że świat przyrody nie pozostaje izolacji od człowieka. Wręcz przeciwnie: może mu pomóc, nieraz bardziej niż ktoś bliski. Przecież kiedy człowiek obejmuje brzozę, czuje się mocniejszy. Kiedy patrzy na słońce, ma lepszy humor. A kiedy pada deszcz, może popaść w depresję. Dopiero gdy się napije melisy, na nowo uspokoi nerwy. A gdy ktoś wypije herbatkę lipową, spada mu gorączka. Oto jak lipa broni człowieka.
Świat natury jest bardzo bliski człowiekowi. A także Bogu.

Fragment pochodzi z: Jan Twardowski, Autobiografia. Myśli nie tylko o sobie, t.2, opracowanie Aleksandry Iwanowskiej.

*Plakat wystawy poświęconej ks. Janowi Twardowskiemu w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL. Projekt i wykonanie - Iwona Kasiura


JAN TWARDOWSKI

Urodził się w roku 1915 w Warszawie. Poeta. Uczęszczał do gimnazjum im. Tadeusza Czackiego. Współredagował międzyszkolne pismo młodzieży gimnazjalnej „Kuźnia Młodych”. Na łamach gazetki miał miejsce jego debiut poetycki i prozatorski. Studiował polonistykę w Uniwersytecie Warszawskim. Podczas wojny był żołnierzem AK, walczył w Powstaniu Warszawskim. 4 lipca 1948 roku przyjął święcenia kapłańskie. Był duszpasterzem w szkołach dla dzieci upośledzonych, od 1959 roku był rektorem kościoła Sióstr Wizytek w Warszawie. Debiutował w roku 1936 tomikiem wierszy „Powrót Andersena”. Kolejną książkę zatytułowaną „Wiersze” wydał dopiero w 1959 roku. Jego wiersze były drukowane miedzy innymi w Tygodniku Powszechnym, Kulturze i Literaturze. Twórczość Twardowskiego cieszy się ogromną popularnością. Jego utwory doczekały się przekładu na wiele języków. Zmarł 18 stycznia 2006 w Warszawie.

Wybrana bibliografia:
Poezja:

 • WIERSZE, Warszawa, 1959.
 • ZNAKI UFNOŚCI, Kraków: Znak, 1970.
 • NIEBIESKIE OKULARY, Kraków: Znak, 1980.
 • KTÓRY STWARZASZ JAGODY, Kraków: Wydawnictwo literackie, 1983.
 • NIE PRZYSZEDŁEM PANA NAWRACAĆ. WIERSZE Z LAT 1937 - 1985, Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1986.
 • TAK LUDZKA, Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1990.
 • USMIECH PANA BOGA. WIERSZE DLA DZIECI, Warszawa: Nasza Księgarnia, 1991.
 • KASZTAN DLA MILIONERA. WIERSZE DLA DZIECI, Warszawa: Nasza Księgarnia, 1993.
 • KRZYŻYK NA DROGĘ, Kraków: Znak, 1993.
 • RWANE PROSTO Z KRZAKA, Warszawa: PIW, 1996.
 • BÓG PROSI O MIŁOŚĆ - GOTT FLEHT UM LIEBE, Kraków: WL, 1998.
 • NIEBO W DOBRYM HUMORZE, Warszawa: PIW, 1998.
 • MIŁOŚĆ MIŁOŚCI SZUKA, T. 1-2, Warszawa: PIW, Księgarnia i Drukarnia Świętego Wojciecha, 1999.

Proza:

 • ZESZYT W KRATKĘ, Kraków: Znak, 1973.
 • NOWY ZESZYT W KRATKĘ, Poznań: Wydawnictwo Pallotinum, 1986.
 • PATYKI I PATYCZKI, Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1987.
 • NIECODZIENNIK, Kraków: Maszachaba, 1991.

 Ks. Twardowski o różańcu

Często odmawiany różaniec zapada w naszą podświadomość. Kiedy leżałem w szpitalu, w czasie bezsennej nocy słyszałem, jak jeden z chorych mówił różaniec, śpiąc.

Pytał mnie potem, czy nie mówi przez sen. Powiedziałem mu, że rozmawia z Matką Boską. Uważał to za żart. Powieść Marii Dąbrowskiej "Noce i dnie" kończy się słowami: "Konie idą na pamięć". Koń zmęczony, śpiący sam trafi do domu, choćby woźnica był nieprzytomny. Wiemy, że cały oddział żołnierzy na wojnie, bardzo zmęczonych, idzie, śpi i trafia tam, dokąd ma przyjść. Jeżeli odmawiamy często różaniec, to wtedy on sam czasem za nas się modli. I to jest chyba szósta radosna tajemnica różańcowa.


W obu szkołach poznajemy życie i twórczość naszego patrona księdza Jana Twardowskiego. Dowiedzieliśmy się m. in., że był on laureatem wielu nagród np. Nagrody Literackiej Polskiego PEN-Clubu im. Roberta Gravesa (1980), Medalu im. Janusza Korczaka (1980), Nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego (1985), Nagrody Ministra Kultury i Sztuki za twórczość literacką (1997). W 1996 roku, z inicjatywy dzieci z naszej szkoły, ks. Twardowskiemu przyznano Order Uśmiechu. Oto zdjęcie z tej uroczystości. Czy wśród tych 3 małych dziewczynek rozpoznają państwo byłe uczennice naszego gimnazjum, a obecnie studentki?

20060924

 


DZIEŃ PATRONA

 

 

Kadra

DYREKCJA

Dyrektor Szkoły

Marzanna Rymsza-Leociak

Jestem absolwentką Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od ukończenia studiów pracuję w szkole – przez wiele lat uczyłam polskiego, najpierw w LO im. Tadeusza Reytana, potem w Społecznym LO w Konstancinie. W Gimnazjum nr 2 Przymierza Rodzin pracuję od stycznia 2005 roku – jestem dyrektorem, mam też status najmłodszej stażem (w tej szkole...) i najstarszej wiekiem. Wolny czas najchętniej spędzam w domu, z rodziną. Lubię czytać, szczególnie współczesną prozę polską i dzieła Paula Austera, który jest moim ulubionym twórcą, obok Olgi Tokarczuk. Lubię spacery po moim rodzinnym Konstancinie, a w wakacje, jeśli nie spędzam ich nad Bałtykiem, „zaliczam” kolejne galerie i muzea.

Wicedyrektor Szkoły

Barbara Mrzygłód-Labińska

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin

im. ks. Jana Twardowskiego

filia na Kabatach

ul. Wąwozowa 28
02-786 Warszawa 
tel/fax: 22-448-44-38

e-mail: gim2pr@upcpoczta.pl

numer rachunku bankowego:  37 1050 1025 1000 0022 6879 6055

 

kontakt w sprawie strony: katarzyna.maleszak@spr.edu.pl

Adres początkowy:

Uchwała o podwyżce czesnego

Warszawa dn. 28 maja 2018 r.

UCHWAŁA nr 2

z dnia 28 maja 2018 r.

 

Prezydium Zarządu podejmuje uchwałę dotyczącą podwyżki czesnego w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego, począwszy od roku szkolnego 2018/2019.

Podwyższa się roczną wysokość czesnego do kwoty 13800 zł.

 

Miesięczna kwota czesnego płaconego od dnia 1 września 2018 r. będzie wynosiła:

-w systemie 12 rat   -1 150 zł,

- w systemie 10 rat - 1 380 zł.

Przewodnicząca Zarządu

Magdalena Kiełczewska

Co każdy nastolatek przeczytać powinien...

Książki, które wykształcony nastolatek znać może i powinien (nasze propozycje)  

1. Wybrane utwory z klasyki światowej

 •     Homer –”Iliada”; „Odyseja”
 •     Sofokles –”Antygona”; „Król Edyp”
 •     „Pieśń o Rolandzie”
 •     „Tristan i Izolda”
 •     Legendy arturiańskie
 •     Wiliam Szekspir –”Romeo i Julia”, „Hamlet”, „Makbet” tłum. S. Barańczak;
 •     Barker Clive – “Abarat”
 •     Baśnie europejskie (np. “Opowieści z Wołoszy, Mołdawii i Siedmiogrodu”; „Baśnie fińskie”; „Baśnie słowackie”; „Zamek Soria Moria”, „Baśnie angielskie” itp.)
 •     Baśnie innych kultur -  (np. „Opowieści ludu Joruba”)
 •     Ray Bradbury – „Jakiś potwór tu nadchodzi”, „Kroniki marsjańskie”, „Fahrenheit 451”
 •     Jorge Luis Borges- „Księga istot zmyślonych”
 •     Michaił Bułhakow - „Mistrz i Małgorzata”
 •     Miguel Cervantes – „Don Kichote”
 •     Antoni Czechow –„Śmierć urzędnika” i inne opowiadania; dramaty
 •     Philips K. Dick- opowiadania
 •     Karol Dickens – „Opowieść wigilijna”, „Dawid Copperfield”, "Oliver Twist"
 •     Arthur Donan – “Przygody Sherlocka Holmesa”; “Pies Baskerwillów”
 •     Fiodor Dostojewski – „Łagodna”
 •     Michael Ende – „Niekończąca się opowieść”
 •     Antoine de Saint Exupéry – „Mały Książę”, „Ziemia planeta ludzi”
 •     Guareschi – książki z serii o don Camillo
 •     Ursula le Guin- „Czarnoksiężnik z Archipelagu”; „Tehanu”; „Najdalszy brzeg”; „Grobowce Atuanu”; „Lewa ręka ciemności”
 •     Ernest Hemingway –„Stary człowiek i morze”, a może nawet „Komu bije dzwon”
 •     Frank Herbert- „Diuna”
 •     Thor Heyerdahl – „Aku – Aku”; „Operacja „Tygrys””; „Kon – Tiki”
 •     Stephen King - „Lśnienie”; „Miasteczko Salem”; „Christine”
 •     Rudyard Kipling- „Księga dżungli”
 •     „Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu”
 •     Kai Hermann i Horst Rieck-„My, dzieci z dworca ZOO”
 •      Selma Lagerlof – „Cudowna podróż”
 •     Harper Lee – „Zabić drozda”
 •     Astid Lindgren – „Bracia Lwie Serce”; „Ronja, córka zbójnika”; „Mio, mój Mio”,
 •     London - „Biały kieł”, „Martin Eden”
 •     Farley Mowat – „Nie taki straszny wilk”; „Zwariowana łódka”
 •     Milorad Pavić – „Kolorowy chleb/Niewidzialne lustro”
 •     Edgar Alan Poe – opowiadania
 •     Terry Pratchett – „Niesamowity Maurycy i jego uczone szczury”; cykl „Świat Dysku”
 •     J.D. Salinger – „Buszujący w zbożu”
 •     Steinbeck John – „Perła”
 •     Robert Luis Stevenson – „Wyspa skarbów”, „Porwany za młodu”, „Doktor Jekyll i pan Hyde”
 •     J.R.R. Tolkien - „Władca pierścieni”, „Hobbit…” i inne np. „Sillmarilion” (w miarę możliwości w tłumaczeniu M. Skibniewskiej), „Kowal z Podlesia Większego”; „Rudy Dżil i jego pies”
 •     Mark Twain – „Trzydzieści trzy opowiadania’’
 •     Oskar Wilde -  „Portret Doriana Graya”
 •     Herbert George Wells – „Wojna światów”, „Opowieści fantastyczne”
 •     Juliusz Verne – wszystkie powieści
 •     Kurt Vonnegut- „Śniadanie mistrzów”  

 

        2. Wybrane utwory z literatury polskiej: 

 •     Krzysztof Kamil Baczyński
 •     Stanisław Barańczak – „Fioletowa krowa”, albo inny zbiór wierszy poetów absurdu
 •     Miron Białoszewski – „Pamiętnik z powstania warszawskiego”, wiersze, "Teatr osobny"
 •     Joanna Chmielewska- „Lesio”, „Boczne drogi”, „Zwyczajne życie”, „Nawiedzony dom” i inne
 •     Arkady Fiedler – „Dywizjon 303”, „Kanada pachnąca żywicą”; „Mój ojciec i dęby”; „Ryby śpiewają w Ukajali”
 •     Aleksander Fredro – „Zemsta”
 •     Konstanty Ildefons Gałczyński- „Teatrzyk Zielona Gęś”, wiersze
 •     Jan Gondowicz- „Zoologia fantastyczna”
 •     Zbigniew Herbert- wiersze, dramaty, „Król mrówek”
 •     Aleksander Kamiński –„Kamienie na szaniec”
 •     Ryszard Kapuściński – wybrane utwory
 •     Jan Kochanowski – „Pieśni”, „Fraszki”, „Treny”, „Odprawa posłów greckich”
 •     Leszek Kołakowski – „13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych”
 •     Maria Konopnicka- nowele
 •     Zofia Kossak – Szczucka – „Bursztyny”, „Krzyżowcy”, „Boży szaleńcy” inne
 •     Ignacy Krasicki – „Bajki”, „Satyry”
 •     Karolina Lanckorońska – „Wspomnienia wojenne”
 •     Stanisław Lem- „Bajki robotów”, „Solaris”, inne
 •     Adam Mickiewicz – „Ballady i romanse”, „Dziady, cz. II", „Pan Tadeusz”
 •     Czesław Miłosz, wiersze, „Dolina Issy”
 •     Kazimierz Moczarski – „Rozmowy z katem”
 •     Małgorzata Musierowicz- książki z serii Jeżycjada
 •     Maria Pawlikowska –Jasnorzewska, wiersze
 •     Bolesław Prus – „Kamizelka” i inne nowele
 •     Tadeusz Różewicz- wiersze, dramaty, proza
 •     Andrzej Sapkowski- „Wiedźmin”
 •     Henryk Sienkiewicz – „Krzyżacy”; „Trylogia”, „Quo vadis”, nowele
 •     Juliusz Słowacki – „Balladyna”, wiersze
 •     Wisława Szymborska, wiersze
 •      Olga Tokarczuk – na pewno  „Prawiek i inne czasy”, ale inne tez można spróbować
 •     ks. Jan Twardowski- ze względu na patronat szkoły im więcej tym lepiej  (wiersze i proza)
 •     Melchior Wańkowicz – „Ziele na kraterze”; „Na tropach Smętka”, inne
 •     Stefan Żeromski – „Syzyfowe prace”

Więcej propozycji znajdziesz tu: https://web.facebook.com/groups/1391177354332312/

 

 

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo