Szanowni Państwo!
 
Od nowego roku szkolnego, tj. od września 2017 r. czesne w naszej szkole będzie wynosiło 1100 zł miesięcznie (w systemie 12 rat).
Poniżej - Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin w tej sprawie.
 
Z wyrazami szacunku
Marzanna Rymsza-Leociak
dyrektor szkoły
 
UCHWAŁA nr 5

z dnia 18 maja 2017 r.

 

Prezydium Zarządu podejmuje uchwałę dotyczącą podwyżki czesnego w  Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum nr. 2 Przymierza Rodzin, począwszy od roku szkolnego 2017/2018.

 

W Szkole Podstawowej Przymierza Rodzin nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego (z oddziałami gimnazjalnymi) podwyższa się roczną wysokość czesnego do kwoty 13 200 zł.

Miesięczna kwota czesnego płaconego od dnia 1 września 2017 r. będzie wynosiła:

- w systemie 12 rat   = 1 100 zł,

- w  systemie 10 rat  = 320 zł.

 

Przewodnicząca Zarządu

Magdalena Kiełczewska

 

 

Numer konta bankowego Szkoły: 37 1050 1025 1000 0022 6879 6055

 

W sprawach rozliczeń prosimy o kontakt z księgowym, p. Szymonem Pamrówem:

telefon: 22 845 17 42

 

Dodatkowo płatne są obowiązkowe wyjazdy szkolne:

  • rekolekcje adwentowe i wielkopostne
  • jesienne i wiosenne zielone szkoły
  • wyjazd klasy II do Machnacza

oraz wyjścia na zajęcia w ramach realizacji programu szkolnego (kino, lekcje muzealne, laboratoria w CN Kopernik).

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo