Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża w Warszawie niesie pomoc potrzebującym z regionu Warszawy i okolic jako stowarzyszenie non profit i organizacja pożytku publicznego. Działa nieprzerwanie od 1987 roku jako najstarsze hospicjum na Mazowszu.
Hospicjum prosi o pilną pomoc w zbiórce trwałej żywności, środków czystości i ubrań męskich. Dary można przynosić do gimnazjum do najbliższego piątku.
Jeśli każdy z nas przyniesie choćby jedną rzecz, pomożemy nieść pomoc najuboższym.
                                                                                                                                  społeczność Gimnazjum

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo