Rada Szkoły została powołana i działa zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin.

Rada spotyka się regularnie, najczęściej w dniach zebrań z Rodzicami, w budynku na ul. Racławickiej, o godzinie 19.00.

W Radzie Szkoły zasiadają w równej liczbie rodzice - przedstawiciele klas oraz nauczyciele, obradom przewodniczy pani Dyrektor.

List ze środowiska oświaty niezależnej

Szanowni Państwo!
Jesienią 2014 r. odbyła się w Warszawie konferencja, związana z obchodami 25 lecia Oświaty Niezależnej w Polsce.Konferencja była nie tylko okazją do spotkania przedstawicieli wielu środowisk, reprezentujących niezależne szkolnictwo, ale także przestrzenią wymiany poglądów i doświadczeń.
Zachęcam do przeczytania listu, skierowanego do Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz do Minister Edukacji Pani Joanny Kluzik Rostkowskiej, sygnowanego przez przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i towarzystw reprezentujących oświatę niezależną, w tym - przez Panią Izabelę Dzieduszycką.
List ten w bardzo trafny sposób wskazuje najważniejsze problemy polskiego systemu edukacji - wiele z tych problemów dotyczy także naszych szkół i naszych dzieci.
 

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo