W dniach 5 – 6 grudnia b.r. odbyły się rekolekcje adwentowe dla uczniów naszej szkoły. Naszym rekolekcjonistą zgodził się zostać o. Lazare Sowaho. Lazare – misjonarz kombonianin pochodzący z Togo.

Temat rekolekcji „Być misjonarzem dzisiaj” miał nam uświadomić ogromną rolę misji i powołania do nich w dzisiejszym świecie. Ojciec Lazare w naukach zwracał uwagę na konieczność otwarcia się na biednych i potrzebujących, których nie brak w naszym najbliższym otoczeniu. Aby być misjonarzem w dzisiejszym świecie, nie trzeba wyjeżdżać na misje, wystarczy otworzyć serce i podzielić się wiarą, tym co mamy, i tym czego być może mamy mało.

Ojciec Lazare pokazał nam świat ubogich w Afryce, rolę misji na terenach nie tylko afrykańskich, i wskazał drogę do Boga poprzez ludzi potrzebujących.

Adwentowe oczekiwanie na Narodziny Pana upływać nam będzie na wspominaniu nie tylko żartów i uśmiechu Ojca Lazare, czy nocnej burzy i wichury, a w konsekwencji - dramatycznego powrotu z Kań poprzez lody, zawieje i śnieg. Teraz będziemy poważniej zastanawiać  się, gdzie Bóg nas wzywa do pełnienia naszej życiowej misji.

 


 

 

 


 

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo